Bondeliv.se har en framtid

Bondeliv är en uppskattad mötesplats för lantbrukare. Här diskuterar man, skaffar sig vänner och berättar för varandra om vedermödor och glädjeämnen.

Som alla vet är det ett hårt och ofta ensamt arbete att vara lantbrukare och arbetstiderna lämnar ofta bonden utanför en del av den sociala gemenskap som många av oss andra tar för given. Mötesplatsen bondeliv.se fyller därför en självklart viktig roll i att göra det enklare för lantbrukare att träffas och diskutera.

Under de senaste veckorna har det dock rått en förstämning på Bondeliv då Lantmännen i början av november meddelade att bondeliv.se skulle stängas ner vid årskiftet. Lantmännens beslut grundar sig på att man anser att driften av bondeliv.se inte kan ses som en del av kärnverksamheten.

Eftersom det kom protester från Bondelivs medlemmar beslöt Lantmännen att lämna över sajten till någon annan aktör. Valet föll på Mamilldo som huvudansvarig för den fortsatta driften. (Mamilldo är mitt företag om du missat det) Tillsammans med andra duktiga utvecklare kommer Mamilldo att göra sitt yttersta för att vi skall få till en bra plattform som kan gagna lantbrukarna i många år framöver.

Avtalen för nuvarande plattform för bondeliv.se löper enbart till årsskiftet, vilket ger en kort tidsperiod för oss att starta den nya tekniska plattformen där bondeliv.se skall leva framöver.

Arbetet med den nya plattformen har påbörjats med målsättningen att så mycket av nuvarande funktioner som är möjligt skall finnas kvar i en bekant form, liksom de diskussioner och bloggposter som medlemmarna under mer än två år har skapat.

Hur kan du hjälpa till?

Vill ni vara med och stötta lantbrukarnas mötesplats kommer du eller ditt företag att få mycket uppskattning från de svenska lantbrukarna. Jag hoppas många vill vara med.

Kontakta Thomas Mårtensson på epost thomas@mamilldo.se eller på
telefon 070-550 45 35 ifall du vill veta mer.

Kommentarer och tankar från er som berörs är naturligtvis mycket välkomna!